czwartek, 13 czerwiec 2024

Regulamin oraz warunki korzystania z serwisu

Witamy w serwisie internetowym Mirandum. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami przed dokonaniem zakupów.

Niniejszy regulamin określa zasady działania naszego serwisu oraz stosunek między nami –  Mirandum, a Tobą – klientem.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy Mirandum działa pod adresem internetowym mirandum.pl.

1.2. Właścicielem serwisu Mirandum jest firma MRDM Błażej Dróżdż, NIP: 521-336-91-92, mieszcząca się przy ul. Trojanowska 2a/14, 96-500 Sochaczew.

1.3. Serwis internetowy Mirandum nie prowadzi sprzedaży, a jedynie udostępnia swoim klientom oferty produktów partnerów. Mirandum dokłada wszelkich starań, aby informacje o ofertach były aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem. Mirandum nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść ofert oraz za ich dostępność.

1.4. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treść stron partnerów ani za jakość produktów oferowanych przez partnerów.

1.5. Serwis internetowy Mirandum działa jako pośrednik w procesie dokonywania zakupów przez klienta w sklepach partnerskich. W momencie, gdy klient dokonuje zakupu, następuje transakcja pomiędzy klientem a sklepem partnerskim, a Mirandum nie jest sprzedawcą w ramach tej transakcji.

1.6. Serwis internetowy Mirandum nie pobiera od konsumentów żadnych opłat z tytułu dokonywanych transakcji.

1.7. Korzystanie z serwisu internetowego Mirandum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Warunki składania zamówień

2.1. Zamówienia można składać na stronie partnera.

2.2. Składając zamówienie u partnera, klient jest zobowiązany do podania poprawnych danych, w tym danych kontaktowych i adresowych.

2.3. Serwis internetowy Mirandum nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane podane przez klienta na stronie partnera.

3. Produkty i ceny

3.1. Produkty prezentowane w serwisie internetowym Mirandum są umieszczone na zasadzie programu partnerskiego i pochodzą od partnerów sklepu internetowego.

3.2. Ceny produktów widoczne na stronie serwisu internetowego Mirandum są cenami brutto (zawierają podatek VAT), ale nie obejmują kosztów przesyłki.

3.3. Serwis internetowy Mirandum zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym czasie.

3.4. Przechodząc do strony partnera, ceny produktów mogą się różnić od cen widocznych na stronie serwisu internetowego Mirandum.

3.5. Serwis internetowy Mirandum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenach produktów na stronie partnera.

4. Płatności

4.1. Serwis internetowy Mirandum nie pobiera od konsumentów żadnych opłat z tytułu dokonywanych transakcji.

4.2. Płatności za zamówione produkty należy dokonywać bezpośrednio na stronie partnera, do którego link prowadzi z serwisu internetowego Mirandum.

5. Dostawa i odbiór produktów

5.1. Serwis internetowy Mirandum nie dokonuje bezpośredniej dostawy produktów.

5.2. Dostawa produktów odbywa się na warunkach określonych przez partnera, u którego dokonano zakupu.

5.3. Serwis internetowy Mirandum nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów oraz za szkody wynikłe z ich niedostarczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące produktów należy zgłaszać bezpośrednio do partnera, u którego dokonano zakupu.

6.2. Serwis internetowy Mirandum nie przyjmuje reklamacji ani zwrotów produktów.

6.3. Mirandum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez partnera.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Serwis internetowy Mirandum przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić utworzenie konta oraz może uniemożliwić kontakt z serwisem internetowym Mirandum.

7.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Serwis internetowy Mirandum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie.

8.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy polskie.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

9. Prawa autorskie i odpowiedzialność

9.1. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie serwisu internetowego Mirandum, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia i pliki multimedialne, są własnością Mirandum lub jej partnerów i są chronione prawem autorskim.

9.2. Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja lub publikacja tych materiałów bez wyraźnej zgody Mirandum lub jej partnerów jest zabroniona i może być ścigana zgodnie z przepisami prawa.

9.3. Osoby naruszające prawa autorskie będą ponosić odpowiedzialność prawna.

9.4. Usilne próby zniszczenia lub zakłócenia działania strony serwisu internetowego Mirandum mogą skutkować ściganiem zgodnie z przepisami prawa.

SIUP

TWÓJ KOSZYK 0

Okazje
Przeżycia

Dla solenizantów

Dla zakochanych

Na święta